BEMUTATKOZÁS

admin küldte be 2020. 03. 02., h – 10:01 időpontban

 

Magyarországi Magiszter Alapítvány

Szervezetünk, a Magyarországi Magiszter Alapítvány 2000-ben alakult Debreceni Magiszter Alapítvány néven, Debrecenben.
Feladatunknak tartjuk elsősorban az oktatást, nevelést, tehetséges fiatalok támogatását, felnőttképzés szervezését, szociális tevékenységet, esélyegyenlőség elősegítését, nemzeti és térségi identitástudat megtartását és erősítését.

A Magyarországi Magiszter Alapítvány alapvető céljai között szerepel az oktatás minőségének a fejlesztése és az egész életen át tartó tanulási folyamat segítése. Napjainkban ez sokak számára elérhetetlenné vált, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű rétegekre. Sajnos ez nem egy helyi, regionális probléma, hanem az egész ország területére jellemző.

Alapítványunk kiemelkedő feladatai között szerepel, hogy ezeken az embereken főleg a roma származásúakon – segítsen, támogassa őket. Az oktatás mellett elengedhetetlen feladatunknak tartjuk, hogy a hátrányos helyzetűeket, munkanélkülieket és azok családtagjait felkészítsük a munkaerő-piaci /re/integrációra, segítsük a beilleszkedési zavarokkal küszködő fiatalokat, illetve megtanítsuk őket az önálló életvezetésre, ezáltal javítsuk versenyképességüket.

Ennek eléréséhez gyors reagálású, modulszerű, kompetencia alapú felnőttképzést, komplex programokat, munkaerő piaci szolgáltatásokat, az információs társadalom kihívásainak megfelelő oktatást kínálunk ügyfeleinek.

A Magyarországi Magiszter Alapítvány szerepet kíván vállalni a foglalkoztathatóság javításában a következő területeken:

  • Munkanélküliek és inaktív korúak foglalkoztatásra való felkészítése
  • Tartósan munkanélküliek számára piacképes szakképzettség biztosítása
  • Ifjúsági munkanélküliséggel szembeni fellépés
  • Az életpályát végigkísérő továbbképzés lehetőségének biztosítása
  • Megváltozott munkaképességű emberek visszavezetése a munka világába
  • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű népesség esélyjavítása

Képzéseink és szolgáltatásaink célcsoportjai munkanélküliek 16-65 év közötti / pályakezdő fiatalok, munkanélküli járadékban, munkanélküliek rendszeres szociális segélyben részesülő személyek és regisztrált ellátatlanok, illetve ezen hátrányos helyzetű társadalmi réteg foglalkoztatását, képzését szervező, szociális és mentális problémáit kezelő civil szervezetek.

Az Alapítványunk fenntartója a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskolának, amely fiatalokat és felnőtteket készít fel érettségire nappali és esti munkarend szerint. Az intézmény diákjainak jelentős része hátrányos helyzetű és/vagy roma származású. Alapítványunk OKJ-s képzéseket is szervez.

Alapítók :

Pappné Nagy Ildikó – eredeti alapító
Szabóné Balázs Katalin  –  eredeti alapító

Alapítói jogokat gyakorló: a kuratórium
Kuratórium tagjai:
Nagy Levente  –  elnök
Feketéné Barbócz Éva  –  kuratóriumi tag
Rácz Julianna  –  kuratóriumi tag
Csombordi József  –  kuratóriumi tag
Kovács Gyula  –  kuratóriumi tag

Felügyelő bizottság:

Sándor Józsefné – elnök
Kürti Ferencné – tag
Novákné Cseh Erzsébet – tag

Szerkezeti felépítés: