Erasmus+

admin küldte be 2020. 06. 08., h – 10:44 időpontban

 

Az Erasmus+ program
Az Erasmus+ program az Európai Unió 2014-2020 között futó oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja.
Hét korábbi EU-s támogatási programot fog össze egy komplex programban, köztük a Fiatalok Lendületben Programot.
Erasmus+ programról

Az Erasmus+ három fő célkitűzést szolgál: költségvetésének kétharmadából az egyének külföldi tanulási lehetőségeit támogatja az EU-n belül és kívül; a fennmaradó összegből az oktatási intézmények, ifjúsági szervezetek, vállalkozások, helyi és regionális hatóságok és NGO-k közötti partnerségekhez, valamint az oktatás és szakképzés korszerűsítését szolgáló – az innovációt, a vállalkozó szellemet és a foglalkoztathatóságot ösztönző – reformokhoz nyújt támogatást.

Háttér
Az Erasmus+ program indulásakor közel hatmillió fiatal van munka nélkül az EU-ban–, arányuk Spanyolországban és Görögországban meghaladja az 50%-ot. Ugyanakkor több mint 2 millió állás van betöltetlenül, és a munkáltatók egyharmada saját bevallása szerint nehezen talál megfelelő képzettségű munkaerőt. Mindez jelentős készséghiányt jelez Európában. Az Erasmus+ úgy próbálja orvosolni ezt a hiányt, hogy külföldi tanulási, képzési és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít a résztvevőknek.
Ezzel párhuzamosan javítja az európai oktatási, szakképzési és ifjúságtámogatási rendszer minőségét és relevanciáját is, elősegítve az oktatási szakemberek és ifjú munkavállalók szakmai fejlődését, valamint az oktatás és a munka világa közötti szorosabb együttműködést.

Alapítványunk évek óta vesz részt különböző nemzetközi projektekben. Alapítványi iskoláinkból már több diák vett részt Erasmus+ programokon, illetve saját programjaink is sikeresek voltak a fiatalok körében. Alapítványunk sikeresen hajtott végre tréningeket az Erasmus+ programon belül, melyeknek célja új ifjúsági vezetők képzése volt. Ezen programokon különböző országok (pl.: Ukrajna, Románia, Grúzia, Csehország, Franciaország, Örményország…) fiataljai vettek részt.