EFOP – 1.4.-4-17-2017-00135

admin küldte be 2020. 06. 10., sze – 12:45 időpontban

Logó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt címe: EFOP – 1.4.-4-17-2017-00135

                        BARI SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTÁ MÁRÉ Van más út is… Megmutatjuk!

Pályázó neve, címe: Magyarországi Magiszter Alapítvány

                                4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b.

Megvalósítás helyszíne: 4440 Tiszavasvári, Kossuth utca 76.

Támogatási összeg: 25 972 174Ft

Támogatás mértéke: 100%

A megvalósítás időszaka: 2019. június 01- 2021. augusztus 31.

A projekt megvalósításának tényleges befejezése 2021. augusztus 29.

logo final

Céljaink:

Hosszú távú célunk

  • A hátrányos és halmozottan hátrányos, elsősorban roma lányok alacsony iskolai végzettségének megakadályozása.
  • Az ebből fakadó hátrányos munkaerő- piaci pozíció, megváltoztatása, hogy minél korábbi életkortól támogassuk az iskolai és munkaerő- piaci esélyeik növelését. 
  • Visszaszorítsuk a korai iskolaelhagyást.
  •  Csökkentsük az iskolai lemorzsolódást, a társadalmi leszakadást.

Rövid távú célunk

  • Reális önértékelés kialakítása
  • A tanuláshoz való motiváció erősítése
  • A pályaorientáció elősegítése
  • Tehetséggondozás, fejlesztés
  • A szülők szemléletének változtatása
  • Szülői gyermeknevelési ismeretek bővítése

Részletes  szakmai  program

Mentori tevékenység

30 roma lány mentorálását hat fő mentor segítségével végezzük.  Projektünk minden eleme azt szolgálja, hogy a roma lányok korai iskolaelhagyását, lemorzsolódását megelőzzük.

A mentor az egyéni fejlődést és fejlesztést is rögzíti. A helyzetelemzésből kiindulva egy fejlesztési tervet készít.  Elemzi az elérendő célhoz az utat, ehhez alternatívákat dolgoz ki. Minden eseményt lejegyez, és azt is, hogy milyen megoldásokat alkalmazott.

Ezért fontosnak tartjuk a szülők bevonását, tájékoztatását és meggyőzését. A program elején egy harminc órás tréninget tartunk a szülőknek. Minden hónapban szülői klubbot működtetünk.  A mentorok feladata a szociális kompetenciák fejlesztése, nem csak a lányoknál, hanem a családtagjaiknál is. Követjük a lányok iskolai teljesítményét.

Csoport működtetése

 Két csoportban gondolkodunk, mivel nagy a létszám. Lesznek olyan alkalmak, amikor mindenki ugyanazon a rendezvényen vesz részt. A foglalkozásokat 15 fővel. Mindenki ugyanazt a témát ismerheti meg. Az egyik alkalom egy személyiségfejlesztő, önismeretet erősítő, a világban való eligazodást segítő foglalkozássorozatból álló tevékenység. Vagyok, aki vagyok! - címmel. A másik csoport inkább a gyakorlati megvalósítást helyezi előtérbe. Hogyan öltözzek? Hogyan vezessek egy háztartást, esetleg egy vállalkozást?  Olcsón, de egészségesen. Kiskertek adta lehetőségek. Pályaorientáció. Hogyan válasszak munkát?  Mit kell tennem egy állásinterjún? Szexualitás, szerelem. Védekezési módok. A családtervezés. A gyermeknevelés felelőssége. Szabás, varrás. Ilyen az élet! - címmel. 

Minden gyerek minden témát hallhat, megbeszélhet. Úgy gondoljuk el, hogy az egyik héten, az egyik foglalkozássorozaton, a másik héten a másikon vesznek részt a lányok. Többször fogunk meghívott foglalkozásvezetőt felkérni, mert a témák speciális szakembereket is kívánnak. Így lesz nőgyógyász, fogorvos, védőnő, varrónő, fodrász. Előre megtervezet tematika szerint haladunk, amiben kikérjük a részvevők véleményét is. Történhet ebben is változtatás, attól függően, hogy az élet hoz olyan kérdést, amire hirtelen kell reagálni. Ezt a tematikát elküldjük a szülőknek is, és őket is meghívjuk ezekre az alkalmakra. Nagy létszámra nem számítunk, de ha valakit érdekel, akkor szívesen látjuk. Hasonló témákat a szülői klubfoglalkozásnál is érintünk, tehát a szülőkkel itt is megbeszélhetjük ezt.

logo fent

A módszertan egy újszerű és ennél a programnál hatásos és eredményes lehet.

Kiemelten kezeljük a drámapedagógiai módszert, ezen belül is a Fórum Színház módszereit, a hozzájuk kapcsolódó improvizatív, interaktív színházi technikákat pedagógiai eszközöket alkalmazza.  A kezdeményezés lényege, hogy egy tanulási folyamat részeként arra használjuk a színházat és annak eszközeit, lehetőségeit, hogy megszólítsuk a társadalmat, magunkat, továbbá olyan stratégiákat próbáljunk ki, melyek társadalmi változásokat hozhatnak létre a közösség javára, aktív szerepvállalásra sarkallnak, fejlesztik a személyiségünket. Olyan interaktív színházi technikáról van tehát szó, amely a nézők bevonására, aktív részvételére épít, célja pedig társadalmi változások elérése.

Természetbeni támogatás biztosítása a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében

A Programban résztevőknek színház és mozi látogatást tervezünk, több alkalommal. Sportszereket, tornafelszerelést, estleges füzeteket, kiegészítő tankönyveket vásárolunk. Két alkalommal is táborba visszük őket. Minden lány kap egy táblagépet, amit a tanuláshoz, de az intelligens tájékozódáshoz is használhat. Ezzel próbáljuk segíteni, a tanulás motivációját is.

Kötelező Együttműködés kialakítása a szakmai –módszertani támogatást biztosító EFOP -3.1.7. kódszámú Esélyteremtés a köznevelésben című kiemelt projekt megvalósítóival

Itt vállaljuk azt, hogy tevékenyen együttműködünk és fenntartjuk a kapcsolatot.

Kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása, találkozók szervezése EFOP-1.4.4. Megvalósító és tevékenységeket megvalósító szervezetekkel

Itt vállaljuk azt, hogy tevékenyen együttműködünk és fenntartjuk a kapcsolatot.

A biztonságos internethasználat elősegítése, a veszélyek tudatosítása

A csoportos foglalkozásokon téma lesz az internethasználat, annak minden előnye és veszélye. Az előzetes igényfelmérésnél kifejezték a lányok, hogy ők nem ruhát szeretnének, hanem táblagépet. (tabletet) A pályázat alapján mi ezt támogatjuk, mert ma az internet és az IKT használata egy alap arra, hogy ne legyen valaki „analfabéta”. Hiszen a 21. században az írásbeliség, nemcsak a tollal írásból áll. Az interneten keresztül fogunk foglalkozni azzal, hogy milyen veszélyek fenyegetik ma a fiatal lányokat. Megkeressük és megbeszéljük a védekezési lehetőségeket és megvizsgáljuk a preventív magatartási mintákat is.

A családi és női szerepekkel foglalkozó csoportok működtetése eseti szakértők meghívásával, lehetőleg a családtagok bevonásával a 4. pont szerinti csoportfoglalkozás keretein belül; Csoportfoglalkozásaink közül az egyik Ilyen az élet! – című kifejezetten olyan témákat érint, ami a női szerepekkel, a családi élettel kapcsolatos. Sütés, főzés, fodrászat, öltözködés, gyereknevelés. Itt nem csak a szakembereket, hanem sokszor az édesanyákat is hívjuk.

Preventív célú (pl. drogmegelőzés) programokban való részvétel támogatása külön foglalkozással, vagy a 4. pont szerinti csoportfoglalkozás keretein belül; A preventív célú drog és alkoholfogyasztás elleni témáink többször is megjelennek. A KEF vezetője szakértőként dolgozik a programunkban, ami azt jelenti, hogy többször fog előadást tartani, gyakorlati kiegészítőkkel, pl, a „részeg” szemüveggel. Az élet labirintusa, mely egy drogos fiatal életét és halálát mutatja be egy labirintuson keresztül a családi napok része is lesz. Azért lesz ez így hatásos, mert itt a szülők, a testvérek is láthatják, katartikus élménnyel, hogy mit jelentenek ezeknek a szereknek az alkalmazása. 

logo final

Sport, kulturális és egyéb aktív szabadidős tevékenységek: pl. tánc, gerinctorna, aerobik, természetjárás, színházlátogatás, stb. biztosítása a projektbe bevont roma lányok számára;

A lányok részére társastánc tanfolyamot hirdetünk. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert a polgári körökben, a munkahelyi rendezvényeken is táncos összejövetelek vannak, ahol sokszor nem tudják a táncokat a lányok. Ők otthon sem tudják ezt megtanulni, mivel nincs, aki foglalkozzon velük.  Az Alapítványnak van 40 kerékpárja, így többször tervezünk bicikli túrát a közeli Tisza partra is. Színházba a közeli városokba megyünk. Egyszer Nyíregyháza, majd utána Debrecen és Miskolc. Kétszer terveztünk 3D-s mozi látogatást is. A családi napokat ünnepekhez is kötöttük, de egy olyan céllal is szervezzük majd, hogy a családok kulturált kikapcsolódását is megtanulják a programba bevont lányok

Táborok szervezése a fenti programokban részt vevő roma lányok számára;

Tábort azért szerveztünk két alkalommal is a pályázati időszak alatt, mert a szülők az előzetes egyeztetésnél azt mondták, hogy máshol aludni, csak úgy engedik el a lányokat, ha nem lesznek ott fiúk. Ez nagy lehetőség a mentorok számára is, hiszen csak ők lesznek a táborban, és ők helyettesítik most az anyukákat is. Ilyen helyzetben nem voltak még a gyerekek, mert nem élték még azt át, hogy nincs semmi gondjuk, csak játszani, szórakozni és étkezni kell. Olyan táborhelyet szeretnénk választani, ahol van tanuszoda, tenisz, kosár és röplabda pálya Itt meg tanulhatnak teniszezni és úszni is.

  A táborok időszak alatt kiemelten fogjuk kezelni azokat a kézműves tevékenységeket, amiket igényeltek a lányok. Közben lesznek olyan foglalkozások, amelyek az önértékelésüket és a státuszukat erősítik, fejlesztik.

Egészségügyi szűrésvizsgálatok szervezése, egészséges életmódra való nevelés, tanácsadás a szülők számára;

A szülői klub foglalkozásai is több olyan témát érintenek, ahol az egészséges táplálkozás, a testi és lelki higiénia, a mozgás szerepéről szól. A családi napok alkalmával minden egyes esetben vércukorszintet, vérnyomást mérünk, ahol az egészségügyi dolgozók tanácsokat is adnak.

Önismereti foglalkozások: A csoportfoglalkozásoknál Vagyok, aki vagyok! – címmel kifejezetten olyan témákat tervezünk, ahol az önértékelését és a társak közötti viszonyát, a társadalomban való helyét, státuszát tudja alakítani, fejleszteni. Reális célokat tud majd kialakítani a programban részvevő. Itt is alkalmazzuk a fórum színház módszerét, ahol interaktívan szituációkat játszanak el, megoldásokat keresnek. A foglalkozást pszichológus vezeti. A szülők is részt vesznek és segítséget kérnek.

A családok motiválása a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, elsősorban roma lányok lemorzsolódásának, végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére, továbbtanulására, családterápiás foglalkozások és tréningek biztosítása a különös problémával küzdő családoknak;

Itt a szülői klub keretén belül több foglalkozáson is előtérbe helyezzük ezt a témát. A szülők tréningjének is ez egy központi témája lesz. A pszichológus és a gyermekvédelmi szakember segítségét is igénybe vesszük.

Pályaorientációs foglalkozások

A csoportfoglalkozásokon a pályaorientáció, a pályaválasztás is több alkalommal is téma lesz.

Pozitív életmintával élenjáró roma nők bevonása a programba, példaértékű életutak bemutatása a lányok számára;

A városunkból már több olyan roma származású nő került el, akik főiskolát, vagy egyemet végeztek. A szülői klubfoglalkozásokra, a csoportfoglalkozásokra is szándékozzuk őket hívni.

Az egyik mentor is főiskolai végzettségű roma származású nő, családanya és feleség. Logó